Política tagged posts

0

Ajuntaments amb nota

(Article publicat al diari Regió7 el 26/11/2022)

Recentment, la Diputació de Barcelona ha promogut la realització d’enquestes a totes les localitats de la província de més de 10.000 habitants (un total de 80), per demanar la valoració que els ciutadans feien de la gestió dels seus Ajuntaments. Com que l’empresa que ha dut a terme el treball de camp (Gesop) ha estat la mateixa en tots els casos, i ha utilitzat arreu una igual metodologia i preguntes, els resultats són comparables i se’n poden treure conclusions interessants.

Per exemple, no hi ha pràcticament diferència entre les ‘notes’ que obtenen els ajuntaments governats per alcaldesses (5,9 de mitjana en una escala 0-10) en comparació amb els que tenen homes al capdavant (6,0)...

Llegeix-ne +
0

Catalunya a la cruïlla. La visió de politòlegs i sociòlegs

Els sondejos del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat i molts d’altres coicideixen en assenyalar una alta insatisfacció ciutadana davant la situació política, social i econòmica del país. Hi ha, però, motius reals per a aquest descontentament?

Segons una recent enquesta realitzada pel Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya entre els seus membres (observadors qualificats de l’estat del país), la realitat és més aviat negativa, tot i que ho és més a nivell espanyol (on la situació política es qualifica majoritàriament -45,5%- com a dolenta, a l’igual que  la social -50,0%-) que no pas a Catalunya (on la majoria de respostes qualifiquen com a regulars tant la situació política -40,1%- com la social -50,3%-).

COMPARACIÓ SITUACIÓ POLÍTICA A CATALUN...

Llegeix-ne +
0

Per una Política basada en Evidències

(Article publicat al Regió7 del dia  16/07/2014)

Pregunta: les Polítiques Públiques són una qüestió d’ideologia i depenen del punt de vista subjectiu de cadascú? O haurien de respondre només a criteris tècnics i a lliçons científiques que poden ser apreses i perfeccionades? La meva resposta és que hi hauria d’haver una mica de cada cosa.

D’entrada, davant de qualsevol problema, no hi sol haver una única solució ‘bona’, sinó que en funció dels valors que inspiren al decisor, s’optarà per uns camins o per uns altres -tots igualment legítims-. És clar que, en segons quins àmbits -com el local-, les possibilitats de diferenciar-se ideològicament són més limitades...

Llegeix-ne +